DANCE, THEATER, CINEMA, COSTUME DESIGN, POSTER, АРТ-ПРАКТИЦИ И РЪКОВОДИТЕЛИ НА МАЙСТОРСКИ КЛАСОВЕ

ARTS, SYNTHESIS AND DRAMA – CHRONOTOPE, 2019 – ОТ ЕДИНИЧНОТО ИЗКУСТВО ДО ГОЛЯМОТО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ – ФЕСТИВАЛ ХРОНОТОП – ОТКРИВАНЕ 1.ЮЛИ.2019

via ARTS, SYNTHESIS AND DRAMA – CHRONOTOPE, 2019 – ОТ ЕДИНИЧНОТО ИЗКУСТВО ДО ГОЛЯМОТО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ФЕСТИВАЛ ХРОНОТОП – ОТКРИВАНЕ 1.ЮЛИ.2019